WORD LID

/inschrijfformulier\

Ondergetekende schrijft zichzelf in bij S.V. DE LEEUWEN en gaat daarmee automatisch akkoord met het huishoudelijk reglement van S.V. DE LEEUWEN.

Stap 1 /inschrijven bij de bond\

Meld je eerst aan bij de Survivalrunbond Nederland. https://survivalrunbond.nl/. Met het registratienummer van de bond kan jij je vervolgens aanmelden bij de Leeuwen.

  • Een seizoenslidmaatschap is geldig voor één seizoen. Een seizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Het seizoenslidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd. Afmelding dient plaats te vinden voor 1 september;
  • De contributie voor een seizoenslidmaatschap bedraagt €20,-

Stap 2 /Validiteitsverklaring\

Survivalrun is een veelzijdige en uitdagende sport om te beoefenen. Het zorgt voor een flinke mentale en fysieke getraindheid.
Ondanks het geringe aantal ongevallen is survivalrun niet zonder risico’s. Een combinatie van weersomstandigheden,
vermoeidheid en klimmen op hoogte maakt dat een ongeluk altijd op de loer ligt.

Als SV de Leeuwen willen we dat al onze leden en deelnemers tijdens trainingen op een verantwoorde en veilige manier deel kunnen nemen aan deze bijzonder mooie en pure sport. Middels gecerticeerde trainers, parcourscontroles van de Survivalrun Bond Nederland (SBN) en eigen controles van het terrein, doen wij al het mogelijke om de risico’s zoveel mogelijk te beper-
ken.

Daarnaast ligt er natuurlijk altijd een stuk verantwoordelijkheid bij jou als deelnemer. Jij dient zelf jouw eigen grenzen te
kennen en hiernaar te handelen en zo mogelijk in te grijpen indien je ziet dat een collega-sporter zichzelf dreigt te verliezen in
zijn of haar enthousiasme.

Stap 3 /inschrijven bij de leeuwen\